Головний редактор:
Дикань Володимир Леонідович -  доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)
 
 Заступник головного редактора:
Кірдіна Олена Григорівна - доктор економічних наук, професор (професор кафедри  «Облік та аудит»,Український державний університет залізничного транспорту, Харків )
 
Відповідальний секретар:
Толстова Анна Вадимівна - кандидат економічних наук, доцент (доцент кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)
 
Члени редколегії:

Дейнека Олександр Георгійович - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Менеджмент і адміністрування», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Дикань Валерія Володимирівна - доктор економічних наук, доцент (професор кафедри «Управління та адміністрування», Karazin Business School, Харків)

Зайцева Іраїда Юріївна - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Управління державними та корпоративними фінансами», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

ЗолотарьовАнатолійМиколайович - доктор економічних наук, професор (науковий консультант інституту НАН України з наукової роботи, Харківське відділення об’єднаного інституту економіки НАН України)

Зоріна Олена Іванівна - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Маркетинг», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Іванілов Олександр Семенович - доктор економічних наук, професор (професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків)

Калабухін Юрій Євгенович - доктор технічних наук, професор (декан факультету «Економіка транспорту», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Калініченко Людмила Леонідівна - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри економіки. Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків)

Компанієць Вікторія Віталіївна - доктор економічних наук, професор (професор кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Криворучко Оксана Миколаївна - доктор економічних наук, професор (завідувача кафедри «Менеджмент», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків)

Позднякова Любов Олексіївна - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Економіка бізнесу та управління персоналом на транспорті», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Токмакова Ірина Василівнадоктор економічних наук, доцент (професор кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Українська Лариса Олегівна - доктор економічних наук, професор (професор  кафедри «Політична економія» Харківського національного  економічного університету імені Семена Кузнеця)

Чебанова Наталія Володимирівна - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Облік і аудит», Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Шинкаренко Володимир Григорович - доктор економічних наук, професор (заступник завідувача кафедри «Менеджмент», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків)

Яковлєв Анатолій Іванович - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Економіка та маркетинг», Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут», Харків)

Васильєва Галина Ананьєвна - кандидат економічних наук (ведучий науковий співробітник відділу «Економіка та фінанси», ОАО «ВНИИЖТ», Москва)

Вовк Олексій Олександрови - доктор економічних наук, професор (професор кафедри «Економічна інформатика», Московський державний університет шляхів сполучення, Москва)

Герасименко Петро Васильович - доктор технічних наук, професор (професор кафедри «Математика та моделювання», Петербурзький державний університет шляхів сполучення, Санкт-Петербург)

Елма Мустонен - доктор філософії (начальник відділу зовнішніх зв’язків, Естонська залізниця, Таллінн)

Єловой  Іван Олександрович - доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Управління вантажною та комерційною роботою», Білоруський державний університет транспорту, Гомель)

Збігнієв Лукашик - доктор філософії (v-ce rector, Institute of automatic control telematics of transport, Польща)

Михальченко Анатолій Олександрович - доктор філософії, доцент (завідувач кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному та міському транспорті» Білоруський державний університет транспорту, Гомель)

Олівер Фаронкандидат історичних наук (головний  адміністратор Консерватории искусств и ремесел, Франція)