Головний редактор:

Дикань Володимир Леонідович -  доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Відповідальний секретар:
Толстова Анна Вадимівна - кандидат економічних наук, доцент (доцент кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Харків)

Члени редакційної колегії :

Ареф'єва Олена Володимирівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет, Україна

Давидова Оксана Юріївна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна

Дикань Валерія Володимирівнадоктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, KarazinBusinessSchool, Україна

Дикань Олена Володимирівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджмент і адміністрування, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

Калініченко Людмила Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

Кібік Ольга Миколаївна  доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

Кірдіна Олена Григорівна  - доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Облік і аудит», Український державний університет залізничного транспорту, Україна

Криворучко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Попова Надія Василівнадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та торгового підприємництва,Харківськийторговельно-економічний інститут, Україна

Портна Оксана Валентинівнадоктор економічних наук, доцент,професор кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Посохов Ігор Михайлович доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Прохорова Вікторія Володимирівна доктор економічних наук, професор, Завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна

Криворучко Оксана Миколаївна - доктор економічних наук, професор (завідувача кафедри «Менеджмент», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків)

Родченко Володимир Борисович - доктор економічних наук, професор, Професор кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Токмакова Ірина Василівна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, Україна 

Третяк Вікторія Павлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Чупир Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

Шинкаренко Володимир Григоровичдоктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Яновська Вікторія Петрівнадоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри  економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування, Державний університет інфраструктури та технології, Україна

Михальченко Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, доцент кафедри Управління автомобільними перевезеннями і дорожнім рухом, Білоруський державний університет транспорту, Білорусь 

Igor Britchenko prof. ucz. dr hab, State Higher Vocational School Memorial of Prof.Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg, Poland

George Abuselidze D.Sc. (Economics), Prof., Head of Department of Finance, Banking and Insurance, Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia, Batumi)

Irina EngenessPhD Doctoral Thesis, associate professor of Østfold University College, Norway

Veres Somosi MariannPh.D.(Econ), prof., University of Miskolc (Miskolc, Hungary)

Sławomir Ireneusz Bukowskiprof. dr hab, Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom,  Poland

Вилаяд Велиевдоктор економічних  наук, професор, ректор Азербайджанського технічного університету, Азербайджан

Гусейнова Арзу Догру кизи доктор економічних наук, професор, директор Institute for scientific researh on economic reforms Республіки Азербайджан, м.Баку

Lucyna Blazejczyk-Majka prof. Department of Economic History, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Thierry Horsin professor of mathematics, prof. (France)