Воловельська І.В., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)

Анотація.

Економічна психологія - це психологія суб'єкта господарських відносин, яка дозволяє більш глибоко розуміти вплив психологічного фактора не тільки у мікроекономічних, але і в макроекономічних процесах. Оскільки формування економічної психології як єдиної науки ще не завершене, неминуче виникають певні методичні труднощі увизначенні предмета дослідження. В даній статті проаналізовано різні підходи до визначення цього поняття та розроблена класифікація, що враховує всі його характеристики більш комплексно.

Ключові слова: економіка, психологія, економічна психологія, підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Китов А.И. Экономическая психология[Текст] / А.И. Китов. - М.: Экономика, 1987. -C.278.
  2. Лебедев А.Н. Экспериментальная психология[Текст] /А.Н.Лебедев, А.К. Боковиков. - М.:АКАДЕМИЯ. -- №1. - С. 3-5.
  3. Малахов С.В. Основы экономической психологии[Текст] /С.В.Малахов.-М.:Политиздат, 2002.-С.7-9.
  4. Спасенников В.В. Экономическая психология как научная дисциплина, специализация студентов и область практической деятельности [Текст] / В.В. Спасенников // Региональная экономика, наука и инновации. - Калуга: «Эйдос», 1997. - С. 370—374.
  5. Спасенников В.В. Экономическая психология азмышления о новой отрасли научного знания) [Текст] //информационно-аналитический центр Росбизнес-Консалтинг.СПб: «МОСТ». - - №54. - С. 16-19.
  6. Троицкая И.В. Психология предпринимательской деятельности и основы экономической психологии[Текст]: курс лекций / И.В.Троицкая.СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 176с.
  7. Троицкая И.В. Психология отношения к экономическим явлениям [Текст] / И.В.Троицкая. СПб.: СПбГАСУ, 2004. – 198с.
  8. Экономическая психология: теория, практика, образование[Текст]: науч.докл./ Под ред. проф. А.И.Муравьева.-СПб.: СПбГУЭиФ, 1998.52с.