Лантух І.В., к.е.н., доцент (ХНАДУ)

Анотація.

У статті досліджуються питання, пов'язані зі станом розвитку кустарної промисловості наприкінці ХІХ століття. Автор звертає увагу не тільки на проблеми, які позначилися в цей період у даній галузі промисловості й на шляхи її оптимізації, але й піднімає питання про технічну освіту, яка повинна була наситити кустарну промисловість фахівцями й дозволити їй утворювати артілі різних типів, щоб кустар швидше включився в ринкові відносини.

Ключові слова: кустарі, кустарна промисловість, кустарний музей, казенні замовлення, технічна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Добрыловский Н.М. Кузнечно-слесарный промысел в Киевской губернии / Н.М. Добрыловский // Кустарная промышленность в Киевской губернии. – К.: Тип. К. Круглянского, 1912. – С. 76-116.
  2.  Малаховский Э. Некоторые практические указания об уходе за сельскохозяйственными машинами и орудиями / Э. Малаховский // Справочный листок Подольского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности. – Винница: Тип. гор. Управления, 1914. - № 5. – С.43-45.
  3.  Горленко В.Ф. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. Горленко, І.Д. Бойко, О.С. Куницький. – К.: Наукова думка, 1971. – 164 с.
  4.  Боньковська С.М. Ковальство на Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Боньковська. – К.: Наукова думка, 1991. – 110 с.
  5.  Маслов М.П. Кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту в Україні у ХІХ – першій половині ХХ ст. / М.П. Маслов // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія». – Харків: Майдан, 2007. – Вип. 27. – С. 153-162.
  6. О мерах для развития кустарной промышленности // Новости и биржевая газета. – 1889. - 8 мая. - № 125. – С. 2.
  7. Казенные заказы кустарям // Новости и биржевая газета. – 1890. - 1 марта. - № 59. – С. 5.
  8. Техническое образование и кустарные промыслы //Новости и биржевая газета. – 1890. - 6 марта. - № 64. – С. 4.