Кузенко О.Л., аспірант (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Анотація.

У статті представлено результати проведеного таксономічного аналізу стану фінансової безпеки суб’єктів фінансових відносин макрорівню. В економічній науці деколи важко проводити дослідження статистичними методами, котрі опираються на розподіл багатомірного простору випадкових величин, так як число доступних спостережень, котрі знаходяться в сукупності даних,  не велике. Цю проблему дозволяє вирішити застосування таксономічного аналізу при діагностуванні стану фінансової безпеки .

Ключові слова: таксономія, алгоритм таксономічного аналізу, матриця спостережень, стимулятори (дестимулятори), вектор-еталон.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Саблина Н. В. Использование метода таксономии для анализа внутреннего ресурса предприятия / Н. В. Саблина, В. А. Теличко // Бизнес Информ. – 2009. – № 3. – С. 78 – 82.
2. Литвинова В. А. Повышение корректности сравнительных оценок конкурентоспособности продукции на основе таксономического анализа / В. А. Литвинова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5 (31). – С. 97 – 101.
3. Лекції – комп’ютерні методи статистичного аналізу та прогнозування  //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uadoc.zavantag.com/
4. Янковой А. Г. Многомерный анализв системе STATISTICA /   А. Г. Янковой. – Одесса : Оптимум. 2001. – Вып. 1. – 216 с.