Пакуліна А.А., к.е.н, доцент (ХНУБА),
Пакуліна Г.С., студентка (УкрДАЗТ)

Анотація.

Обґрунтовано, що  механізм партнерства між владою і бізнесом, який формується в даний час в Україні знаходиться в стадії розвитку і тому потребує значного вдосконалення як законодавчо-правової, так і методологічної бази. Доведено, що ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей розвитку соціального комплексу регіону є використання механізму державно-приватного партнерства. Представлені логічна схема формування ефективного механізму проектів державного приватного партнерства на рівні соціального комплексу регіону. Обґрунтовані пропозиції, спрямовані на реалізацію заходів, пов'язаних з використанням потенціалу державно-приватного партнерства в цілях підвищення ефективності бюджетних витрат.

Ключові слова: соціальний комплекс, державно-приватне партнерство, регіон, ефективність, проект.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1 Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / В. І. Куценко. – К.: Наукова думка, 2010. – 735 с.
2 Новиков В.М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) / В.М. Новиков. – К: IE HAH України, 2000. –             274 с.
3 Пакулін С.Л. Трансформація економіки і розвиток соціальної сфери / С.Л. Пакулін // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 263: В 9 т. – Том V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1337-1341.
4 Пакуліна А.А. Стратегічне планування розвитку соціальної сфери мегаполісу / А.А. Пакуліна // Економічний простір. – Зб. наук. праць. – № 72. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 73-81.
5 Пакуліна Г.С. Регулювання розвитку соціально-значущих видів діяльності регіональної економіки / Г.С. Пакуліна // MateriałyXMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencjiKluczoweaspektynaukowejdziałalności – 2014»]. Volume 5. Ekonomicznenauki. – Przemyśl : Naukaistudia, 2014. S.51-54.