Чебанова Н.В., д.е.н., професор (УкрДАЗТ)

Анотація.

У статті подано класифікацію ризиків підприємств, надана коротка характеристика кожного їх них. Наводяться стратегії боротьби з ризиками, виходячи з мінімізації витрат і ресурсів. Стверджується, що управління фінансовими ризиками являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних фінансових наслідків, при цьому обґрунтовуються принципи, що дозволяють вирішити виниклі проблеми.

Ключові слова: ризики, фінансові ризики, стратегія боротьби з ризиками, принципи управління.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами /Ван Хорн Дж. К. [Текст]  – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.
2. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / К. Халл Джон. [Текст] – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1072 с.
3. Бухтин  М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование / М.А. Бухтин. [Текст]М.: ИД «Регламент», 2008. – 448 с.
4. Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях глобализации / В.В. Глущенко.[Текст] – Железнодорожный: ООО НПЦ Крылья, 2006. – 230 с.
5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент / И.Н. Евстафьев. [Текст] - М.: Эксмо, 2008. – 208с.