Прохорова В.В., д.е.н., професор (УІПА)

Анотація.

У статті досліджено методи стратегії управління, які використовуються при проведенні фінансової реструктуризації підприємств; розглянуто фактори, які впливають на ступінь ризику під час здійсненняреструктуризації; сформульовано сутнісний погляд, ефективність фінансової реструктуризації підприємств; параметричну специфіку оцінки ефективності проведення фінансової реструктуризації. Визначено, що фундаментальна діагностика підприємств здійснюється за такими складовими господарської діяльності як ліквідність підприємств, фінансова стійкість (платоспроможність), ділова активність, рентабельність. За кожною групою складових господарської діяльності підприємств зафіксовано відповідний інструментарій проведення діагностування.

Ключові слова: управління, стратегія управління, фінансова реструктуризація, методи оцінки, підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М. Д. Аистова; ред. Г. Александров. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 288 с.
  2. Александренко Т. Эффективная реструктуризация : от чего зависит успех / Т. Александренко // Менеджмент і менеджер. – 2006. – № 12. –  С. 17–23.
  3. Батенко Л. Реструктуризация как путь к финансовому оздоровлению и прибыльности предприятия / Л. Батенко // Бизнес. Бухгалтерия. – 2000. – № 3. – С. 116–119.
  4. Білик М. І. Фінансова реструктуризація та її оцінка // Економіст. – 2000. – № 9. – С. 22–27.
  5. Виноградова О. В. Особливості реструктуризації підприємств в сучасних умовах / О. В. Виноградова // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 4 (28). – С. 94–100.
  6. Волошанюк Н. В. Фінансова реструктуризація як засіб оздоровлення підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Волошанюк,     Д. Ю. Захарова. – режим доступу http://www. rusnauka. Com / 15_NNM_2012 / Economics/ 10_110606.doc.htm
  7. Константинова А. В. Реструктуризація як ефективний засіб виведення підприємств з кризового стану / А. В. Константинова // Формування ринкових відносин в Україні. − 2002. − № 7. – С. 117–119.
  8. Манойленко О. В. Особливості реструктуризації великомасштабних промислових підприємств в Україні /О. В. Манойленко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. –  С. 3–10.