Карачарова К.А., к.е.н., ст. викладач,
Обруч Г.В., аспірант (УкрДАЗТ)

Анотація.

У даній статті авторами проведена оцінка процесу бюджетування як інструменту ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту. Наведено тлумачення поняття «бюджетування», його основні визначення, напрямки та умови виконання.
Автори наголошують на тому, що бюджетування в жодному випадку не замінює систему управління, а лише формує новий підхід до управління, який дає можливість об’єктивно оцінити діяльність підприємства, своєчасно виявити «слабкі» місця, забезпечити адаптацію підприємства до зовнішніх змін та мінімізувати їх негативний вплив.

Ключові слова: бюджет, бюджетування, інвестиційна діяльність, залізничний транспорт.

Повний текст:

 PDF

Посилання:

1 Білик М.Д.Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д. Білик // Фінанси України. - 2003. - № 3. - С. 97-109.
2 Міньковська М.В. Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки / М.В. Міньковська, Ю.О Виноградова // Економіка. – 2008. - № 36-2. - С. 197- 202.
  3 Калініна О.М. Етапи розробки та впровадження бюджетування / О.М. Калініна // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. - № 1(9). – С. 57- 62.
4 Макаренко М.В. Оптимізація управління економічною діяльністю залізничного транспорту на принципах бюджетування: монографія / М.В. Макаренко, Ю.П. Труханов. – Київ: ДЕТУТ, 2012. - 295 с.
5 Терещенко О.О.Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
6 Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - 3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.