Шевлюга О.Г., аспірант (СумДУ)

Анотація.

У статті виділено підсистему управління техніко-технологічним розвитком підприємства, показано її взаємозв’язок з іншими підсистемами підприємства, досліджено ступінь впливу внутрішніх та зовнішніх факторів середовища на підсистему управління техніко-технологічним розвитком. Проаналізовано вплив кадрової, виробничої, інноваційної, фінансово-економічної та маркетингової підсистем підприємства на підсистему управління техніко-технологічним розвитком. Фактори зовнішнього середовища (макросередовища) поділено на дві групи, які чинять вплив І та ІІ рівня.

Ключові слова: техніко-технологічний розвиток, фактори внутрішнього впливу, фактори мікросередовища, фактори макросередовища, підсистема підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення. – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. – 231 с.
  2. Рахмана І.А. Наслідки змін в діяльності підприємства в після інвестиційному періоді / І.А. Рахмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eme.ucoz.ua/pdf/242/rakhmana.pdf.
  3. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf.
  4. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 562 с.
  5. Кривешко О.В. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств та кластерів // О.В. Кривешко, П.В. Сідун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 720. – С. 180-188.
  6. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – 325 с.
  7. Родіонов О.В. Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність і репутацію підприємства // О.В. Родіонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/2/03.pdf.
  8. Христенко Л.М. Вплив чинників зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством / Л.М. Христенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 141-144.
  9. Котельникова Ю.М. Система управління кадрами як основний елемент системи управління підприємством / Ю.М. Котельникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/3623/1/332-339_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.
  10. Копішинська К.О. Структура та контурність функціонування інноваційної системи підприємства / К.О. Копішинська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №44(1017) – С. 79-85.