Чередниченко А.О., аспірант (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

Анотація.

Проводиться дослідження підходів до оцінки інформаційної безпеки підприємств. Визначено, що розповсюдження отримали способи оцінки за еталоном, ризик-орієнтовані та на основі вивчення економічних показників. Запропоновано проводити оцінювання інформаційної безпеки за індикаторами, що характеризують якість інформаційно-комунікаційного середовища на рівні бізнес-процесів будівельних підприємств. Інтегральний показник інформаційної безпеки розраховується як середньогеометрична величина з оцінок трьох його складових: соціально-комунікативної; інформаційно-технічної та організаційно-управлінської.

Ключові слова: інформаційна безпека, оцінка, методичний підхід, будівельні підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства: конспект лекцій / В.І. Слепцов.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 70 с.
  2. Кавун С.В. Информационная безопасность в бизнесе / С.В. Кавун. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2007. – 408 с.
  3. Буряк В.В. Эффективность информационных систем: учебное пособие для студентов специальностей «Экономическая кибернетика» и «Интеллектуальные системы принятия решений» / В.В. Буряк, О.Л. Ольховская. — Краматорск: ДГМА, 2008. — 76 с.
  4. Костров А.В. Основы информационного менеджмента : учеб. пособие / А.В. Костров; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004.– 528 с.
  5. Андрианов В.В. Обеспечение информационной безопасности бизнеса [Электронный ресурс]/ В.В. Андрианов,                 С.Л. Зефиров, В.Б.Голованов, Н.А. Голдуев. – Режим доступа: http://bezopasnik.org/article/book/andrianov_infobez_biz_2011.pdf
  6. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети/ Т.Л. Саати. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 360 с.