Пархоменко Т.І., к.е.н, Dr.oec.pol., викладач (Український вільний університет),
Коцегуб Ю.О., магістр (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Анотація.

У статті розглянуто підхід до вдосконалення процесу управління структурою капіталу підприємства з використанням програмного продукту Ramus за стандартом IDEF0. В результаті запропоновано структурно-функціональну модель процесу управління структурою капіталу підприємства, що дозволяє розглядати процес управління структурою капіталу підприємства як послідовний процес підготовки даних, необхідних для аналізу; аналіз структури капіталу; моделювання структури капіталу; розробки та впровадження системи заходів щодо оптимізації структури капіталу підприємства, формування звітності.

Ключові слова: управління структурою капіталу, структурно-функціональна модель, бізнес-процес.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – 2-е изд., стер. - М. : Изд. «Омега-Ли», 2008. – 512 с.
  2. Висоцька І.Б. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки / І.Б. Висоцька, В. В. Комаричина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23. – С. 225-230.
  3. Люта О.В. Теоретичні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства з погляду сучасної фінансової теорії / О.В. Люта, А.Г. Бухтіарова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – C. 92-96.
  4. Мінухін С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних Case-засобів. Навчальний посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С.В. Знахур. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 272 с.
  5. Офіційний Сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: rada.gov.ua.