Шевченко А.В., аспірант (УкрДАЗТ)

Анотація.

У статті розглянуті проблеми роботи залізничного транспорту. Визначено доцільність застосування новітніх логістичних методів при плануванні оперативної роботи залізничного транспорту. Визначено необхідність інтенсивного застосування та модернізацію існуючих інформаційних систем, створення нових програмних комплексів для проведення операцій по оформленню вантажів. Розглянуті шляхи покращення конкурентоспроможності залізничного транспорту за допомогою введення в експлуатацію географічних інформаційних систем.

Ключові слова: логістичні методи, залізничний транспорт, оперативне планування, геоінформаційні системи.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Ейтутіс Г.Д. Транспортна логістика – основний напрям удосконалення перевізного процесу в умовах реформування залізничного транспорту України / Г.Д. Ейтутіс, В.Д. Попов, О.В. Никифорук // Збірник наукових праць ДЕТУТ. – 2012. – № 21-22, Ч. 1. – С. 44-55.
2. Якименко Н.В. Застосування логістичного підходу в діяльності транспортної системи  /                Н.В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 45. – С. 259-262.
 3. Бутько Т.В. Концепция формирования логистической системы на железных дорогах Украины (УкрГАЖТ) / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько [Електронний ресурс]. Режим доступа: www/URL:http://do.gendocs.ru/
4. Ломотько Д.В. Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті / Д.В. Ломотько, О.Ю. Кривич // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – № 142. – С. 44-49.
 5. Копитко В.І. Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті / В.І. Копитко, О.В. Орловська // Збірник наукових праць Дніпропетровського університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2013. – №5. – С. 22-29.
 6. Пасічник А.М. Застосування супутникових та геоінформаційних технологій в системах управління перевезенням вантажів / А.М. Пасічник, Б.І. Мороз, А.І. Кузьменко // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. – 2013. – № 21. – С. 178-184.
  7. Кривич О.Ю. Аналіз проблеми логістичного управління на залізничному транспорті / О.Ю. Кривич // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – № 3. – С. 8-11.
   8. Кіхтєва Ю.В. Теоретичні дослідження процесу ТЕО вантажовласників залізничним транспортом в умовах ринкових відносин /                  Ю.В. Кіхтєва, О.С. Челмакова // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2012. – №4 (57). – С. 50-53.
   9. Правила перевезення вантажів[Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/
 10. Довідник основних показників роботи залізниць України за 2002-2012 роки. – Київ, 2013.
11. Кужелев П.Д. Применение ГИС на железнодорожном транспорте / П.Д. Кужелев, В.Я. Цветков [Електронний ресурс]. Режим доступа:http://econf.rae.ru/pdf/2009/01/Kuzhelev.pdf
12. Иванов В. Предложение по использованию геоинформационных систем и технологий трехмерного моделированя при организации связи / В. Иванов, А.Баранов, К.Королев [Електронний ресурс]. Режим доступа:http://gistechnik.ru/pub/3-publik/109-3d-gis.html
13. Инновации – спутниковые и геоинформационные технологии [Електронний ресурс]. Режим доступа:http://www.vniias.ru/2011-10-04-11-18-31