Кондратюк М.В., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)

Анотація.

В статті досліджується досвід створення і функціонування транспортно-логістичних центрів у ЄС. Основним чинником, який повинен визначити принципи побудови транспортно-логістичних центрів в Україні, є процес створення компаній-операторів за участю ПАТ ,,Укрзалізниця” для поєднання умов постачань з операціями по перевезенню вантажів декількома видами транспорту.

Ключові слова: залізничний транспорт, логістичні центри, транспортно-логістична система України.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1.Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт. [Електроннийресурс]. – Режим доступу до публікації:URL:http://elc-ua.com/ru/news/60)
2. Кондратюк М.В. Формування системи логістичного сервісу на залізничному транспорті України [текст]/М.В. Кондратюк// Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013.- №44.– С.53-56.
3. Чорнописька Н. В. Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України / Н. Чорнописька, О. Шандрівська // Вісник Національного університету «Львівська по-ітехніка». 2012. № 735. С. 224249.
4.Тарнавська Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів: монографія / Н. П. Тарнавська, Р Б. Сивак.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.240с.
5. Тарнавська Н. П. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру/ Н. П. Тарнавська, Р Б. Сивак//БізнесІнформ.2013. № 13. С. 2935.
6. Перспективы создания транспортно-логистической системы  [Електроннийресурс]. – Режим доступу до публікації:http://www.logist.by/i/materials/data/ic_materials/6/