Блиндюк Р.В., здобувач (УкрДАЗТ)

Анотація.

В статті розкрито сутність стратегічного союзу, визначено причини та підстави для їх створення, окреслено переваги співпраці в межах стратегічного союзу та досліджено роль стратегічних союзів у забезпеченні ефективності діяльності залізничного транспорту. Визначені  основні партнери залізничного транспорту для створення стратегічного союзу та окреслено особливості їх співпраці, а також конкурентні переваги, що будуть отримані в результаті взаємодії в межах союзу.

Ключові слова: залізничний транспорт, ефективність діяльності, стратегічний союз, конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Аксьонов І.М. Логістичний підхід до управління пасажирськими перевезеннями  / І.М.Аксьонов. -  Залізничний транспорт України. – 2001. - №3. – С. 6-11.
  2. Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни: монографія / Ю.С. Бараш. – 2–ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазяряна, 2006. – 264 с.
  3. Балака Е.И. Концепция формирования тарифной политики как фактор конкурентобезопасности железнодорожного транспорта / Е.И. Балака, А.Ю.Чередниченко. - Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Економічна серія. - 2001. - №512. - С. 57-59.
  4. Дикань В.Л. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах : монографія / В.Л.Дикань, М.В.Кондратюк. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. –  190 с.
  5. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України / Ю.М.Цвєтов, М.В. Макаренко, М.Ю.Цвєтов та ін. К.:КУЕТТ, 2007. – 222с.
  6. Сич Є.М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність. / Є.М.Сич, В.П.Гудкова  – К.: Вид-во "Аспект-Полиграф", 2004. – С. 174-190.