Сисоєва Л.Ю., к.е.н., доцент (УкрАБС НБУ) 

Анотація.

Проаналізовані напрями впливу кризи банківської системи на реальний сектор економіки. Досліджено основні заходи державної підтримки банків, які застосовують країни Європи. Узагальнено інструменти державного регулювання банківських систем країн Європейського Союзу. Розглянуто особливості й наслідки рекапіталізації й націоналізації банків Європи в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано необхідність реформування системи державного регулювання банківської системи України з урахуванням міжнародних стандартів.

Ключові слова: банки, державний борг, системна банківська криза, розвинуті країни,державна підтримка банківських систем, рекапіталізація банків

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Laeven, L. (2012) Systemicbankingcrisesdatabase / L. Laeven, F. Valencia // Anupdate, IMFWorkingPaper. – 2012. – № 12/16. – 32 p.
  2. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 8 – 19.
  3. Богдан Т. Глобальні ризики боргового «нависання» у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 6. – С. 39 – 46.
  4. Заруцька О.П. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банку / О.П. Заруцька // Вісник Національного банку України – 2011. – №4. – С. 34-37.
  5. Довгань Ж.М. Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №25. – С.238–241.
  6. Карчева Г. Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України / Г.Т. Карчева // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С.93–103.
  7. Харченко А. Великобритания на пороге национализации [Электронный ресурс] / А. Харченко // Простобанкир Консалтинг. – Режим доступа: http://www.prostobankir.com.ua/mezhbankovskiy_biznes/
  8. Aldrick Ph. RBS's ABN Amro offer hit by crisis [Electronic Resource] / Ph. Aldrick // Telegraph. – Regime of access : http://www.telegraph.co.uk/finance/m arkets/2814358/RBSs–ABN–Amro–offer–hit–by–crisis.html
  9. Harrison D. CIT Group Failure Threatens Halt To This Year's Financial Sector Recovery [Electronic Resource] / D. Harrison // Bnet. – Regime of access : http://industry.bnet.com/financial–services/10003752/cit–group–failure–risks–halting–this–years–financial–sector–recovery/