Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                        PDF
Зміст

 

Економіка підприємства

В. Л. Дикань, Г. П. Заєць

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД

PDF

9-18

О. Р. Butenko, А. V. Gromova
ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

PDF (ENGLISH)

18-24 

Н. Є. Каличева
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

24-31

О. Г. Кірдіна, Н. В. Кудрявець
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

PDF

32-39

Світлана Володимирівна Онешко, Ілля Іванович Попов
КОНТРОЛІНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PDF

39-51

В. М. Проценко
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

51-59

Ю. М. Уткіна
ЯКІСНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

60-67

Економіка та управління національним господарством

Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕПСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

PDF

68-75

О. Г. Дейнека, Б. М. Заєць
ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

PDF

76-85

В. В. Компаниец

ЩОДО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ» - ПОСТКАПІТАЛІЗМУ (АКСІОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА)

PDF (РУССКИЙ)

86-95

О. М. Полякова, О. В. Шраменко
КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЗМІНА ПАРАДИГМИ

PDF

 96-105

І. В. Соломніков, Г. Є. Островерх
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

PDF

109-116

Проблеми транспортного комплексу України
М. В. Корінь
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА З РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

PDF

 117-123

Б. Б. Остапюк
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

124-132

Менеджмент  і   маркетинг 
М. Гараєв
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

PDF

133-142

А. О. Козлова
БЕЗПЕКА ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТІВ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ)

PDF

142-149

О. М. Чупир
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

PDF

149-156

 
А. Д. Яремко
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

156-166

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

І. О. Любушкіна, М. О. Устенко
Науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

PDF

167-174

Загальноекономічні питання
К. О. Макарчук, М. В. Шуба
ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ІНДІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

PDF

175-188

Anatoliy V. Serikov
ДІЯЛЬНІСНО–ХОЛІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНИХ ФІНАНСІВ

PDF (ENGLISH)

188-202

Економіко-правові питання
О. Ю. Чередниченко
ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА СТАН ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ ВІД ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ)

PDF

203-211

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу
Е. Ю. Александрова, Т. Г. Сухорукова
МАСОВА КУЛЬТУРА: ЕКОНОМІЧНИ МОЖЛИВОСТІ ТА РИСКИ

PDF (РУССКИЙ)

212-219

Н. В. Гриценко
IНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛIННЯ

PDF

220-227