Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                           PDF

Зміст

 

Державне регулювання економіки

Дикань В.Л., Корінь М.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

PDF

9-19

Александрова О. Ю., Сухорукова Т.Г., Шраменко О. В.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

PDF(русский)

19-28

Козлова А.О.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УКРАЇНІ ПИТАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

PDF

28-36

Компанієць В.В.

РОЗВИТОК І МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

PDF(русский)

36-46

Мащенко М.А., Литвиненко А.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

PDF

47-53

     

Обруч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

PDF

53-62

Степаненко Н.О., Степаненко В.О.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

PDF

62-67

Фролова Н.Л.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

PDF

68-78

 
Проблеми транспортного комплексу України

Каличева Н.Є., Груник І.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

PDF

79-87

Токмакова І. В., Овчиннікова В.О., Юсупова Т.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

87-95

Устенко М. О., Івашкевич В.С.

ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

PDF

95-102

Боровик Ю.Т., Єлагін Ю.В.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

 103-110

Бутенко О. П., Стрельченко Д. О.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

PDF

110-117

Воловельська І.В., Маслова В.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF(русский)

117-123

Морозова Л.В.

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КОНТРОЛІНГУ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПАКЕТУ СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

123-129

Науменко М.О.

ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

129-135

Остапюк Б.Б.

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

135-141

Радіонова Н. Й.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

PDF

 142-149

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Казакова Н.А., Прав Ю.Г., Марушева О.А., Шолом А.С.

ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

PDF

150-160

Назаренко І.Л., Корчинська Н.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ

PDF

160-166

Уткіна Ю.М., Остапюк Б.Я.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

167-173

 

Менеджмент і маркетинг

Герасименко В.М.

МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

PDF

174-179

Кірдіна О.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

PDF

179-188

Опікунова Н. В., Тимофєєва О. А.

ЕФЕКТИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОДАЖУ ПОСЛУГ

PDF

188-197

Черкашина М.В.

ЛІДЕРСТВО ЯК ПРОВІДНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО СЕРЕДОВИЩА

PDF

197-203

Чухлата Ж.Г.

ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

203-212

 

Соціально-економічні питання

Панченко Н.Г.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОРПОРАТИЗОВАНИХ СТРУКТУРАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

PDF

213-219

Полякова О. М., Руських А. О.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

PDF

219-229

 

Загальноекономічні питання

Бондаренко О. Г., Товма Л.Ф., Нестеренко Р.В., Касім О.Г.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

PDF

230-240

Кондратенко Д. В., Гудзь А.В.

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ У СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ

PDF

240-247

 

Економіко-правові питання

Чередниченко О.Ю.

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

PDF

248-255