Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

 

Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної

конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика»

(11 - 13 червня 2015 р м. Харків)

PDF

3-153

Державне регулювання економіки

Губанова Н.Н., Грибинюк Д.В. PDF
Державне регулювання та перспективні напрямки розвитку енергетичного комплексу в Україні. 154-157
Дикань В.В. PDF
Роль суспільства в процесах соціально-економічної трансформації України 157-161
Озерська Г.В. PDF
Формування структури транспортно-логістичого кластера у транскордонному співробітництві 161-164
Поколодний В.В., Поколодна О.В., Камаєва Я.В. PDF
Податкові новації 2015 року 164-168

Проблеми транспортного комплексу України

Бараш Ю. С., Матусевич О.О. PDF
Методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів 169-176
Єлагін Ю.В PDF (Русский)
Роль логістики як методології розвитку національної транспортної системи транзитних країн 176-179
Зайцева І.Ю., Ковтун Т.В. PDF
Застосування проактивного підходу при формуванні економічної безпеки на залізничному транспорті 180-184
Котик В.О., Котик В.В. PDF
Модель економіки та управління господарством пасажирських перевезень залізничного транспорту 184-188
Пащенко Г.А. PDF (Русский)
Розвиток системи показників витрачання паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів у транспортних компаніях 189-193
Позднякова Л.О., Дейнека О.Г. PDF
Методичні підходи щодо зміни форми власності залізниць 194-199
Полякова О.М. PDF
Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту 199-203
Семенцова О.В. PDF
Методичні підходи до визначення якості транспортного обслуговування вантажовідправників 204-207
Устенко М.О. PDF
Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції 207-210
Шраменко О.В. PDF
Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень 210-213

Економіка підприємства

Бормотова М.В., Мухіна К.О. PDF
Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг 214-217
Вовк О.О., Вовк Ю.О., Чуприкова З.В. PDF (Русский)
Основні засоби: проблеми характеристики наявності, руху, класифікації та оцінки ефективності використання 217-221
Гамбаров Л. А., Кузьминчук Н.В., Чернишова Н.П. PDF (Русский)
Інструментарій побудови моделей багатоетапних завдань виробничо-транспортної логістики 221-229
Єрмоленко О.А., Григоренко К.О. PDF
Фінансове планування в умовах невизначеності 230-232
Іванілов О.С., Гришко О.А. PDF
Актуальні проблеми розвитку системи менеджменту якості промислового підприємства залізничного транспорту 233-239
Карачарова К.А., Павленко Т.С. PDF
Формування концептуального підходу до управління витратами підприємств залізничного транспорту 239-242
Крапко О.М., Назаренко О.В. PDF
Особливості діяльності хендлінгових компаній на ринку авіаперевезень 243-248
Назаренко І.Л., Маслова В.О., Погрібна Я.Д. PDF
Методика оцінки кадрового потенціалу служби залізниці 248-253
Павліченко В.М. PDF
Визначення основних властивостей системи забезпечення економічної безпеки підприємства 254-258
Печеник О.М., Букрєєва О.С., Біловол Г.В., Тернюк М.Е. PDF (Русский)
Адаптивний підхід до регулювання співвідношення «ефект / витрати» у споживачів і підприємств, які виготовляють енергозберігаючу техніку для залізниць 259-266
Пономаренко Є.В. PDF
Аналіз динаміки формування виробничої програми машинобудівного підприємства в умовах ринкової економіки 266-269
Ус Ю.В. PDF
Управління економічною безпекою підприємства: організаційний аспект 269-273
Уткіна Ю.М., Веретельник Р.Г. PDF
Чинники забезпечення економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 273-277
Широков М.А., Постоленко Ю.П. PDF
Розвиток засад формування бюджетів портових підприємств 277-281

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Дикань О.В. PDF
Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства 282-285
Кірдіна О.Г. PDF
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту 285-289
Лук’янова О.М., Васильєв О.Л. PDF
Фінансовий лізинг як найефективніша форма залучення інвестицій в залізничну галузь. 289-292
Плугіна Ю.А. PDF
Проблеми формування національної інноваційної системи в Україні 292-296

Менеджмент і маркетинг

 Геращенко І.О., Шмадченко О.О. PDF
Управління конкурентоспроможністю підприємства 297-301
Лисьонкова Н.М., Буряковська І.О. PDF
Визначення ефективності системи управління витратами 301-305
Стешенко О.Д., Ковальов Б.В. PDF
Напрямки удосконалення управління кредитним ризиком 306-308
Токмакова І.В. PDF
Інтелектуальні технології удосконалення адаптивного управління на залізничному транспорті 309-313
Чобіток В.І., Волощенко А.В PDF
Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект 313-318

Загальноекономічні питання

Бойко Д.І., Териця Д.О. PDF
Дослідження сутності ресурсного потенціалу банку 319-321
Зайцева І.Ю., Пархоменко М.О. PDF
Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами 321-329
Калініченко Л.Л., Мусіяка К.В. PDF
Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні 325-329
Коковіхіна O.O. Oлійник A.Ю. PDF
Ідентифікація загроз фінансовій безпеці банк 329-333
Купріянова В.С., Матюшенко І.Ю. PDF
Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні 334-340