Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                        PDF
Зміст

 

Економіка та управління національним господарством

Дикань В.Л., Воловельская И.В.

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

PDF(РУССКИЙ)

9-17

Аванесова Н.Е., Сергієнко Ю.І.

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

PDF

17-25

Александрова О.Ю. Косич М.В. Фролов О.І.

Теоретико-економічні аспекти визначення соціальної безпеки регіонів України

PDF

26-33

Компаниец В. В., Крацер В. В.

ЩОДО ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЛЮДИНУ: ЕФЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

PDF(РУССКИЙ)

33-50

Nazarenko I.L., Sukhorukova D.O.,

ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У МАЛОМУ СІМЕЙНОМУ БІЗНЕСІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

PDF(ENGLISH)

51-59

Соломніков І.В.

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

PDF

59-65

Степаненко Н.О., Кліменко О.М.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

PDF

65-74

Проблеми транспортного комплексу України
Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В., Полякова О. М.
ФОРМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

PDF

75-84

Ейтутіс Г.Д., Божок А.Р.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ

PDF

85-93

Кондратюк М. В., Обруч Г. В., Шушкова Є. В.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

PDF

94-105

Корінь М.В., Васильєв О.В., Скубяк О.О.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

PDF

106-115

Сухорукова Т.Г., Александрова Е.Ю.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОБОТУ КОМПАНЇЇ

PDF

116-125

Токмакова І.В., Чередниченко О.Ю., Войтов І.М., Паламарчук Я.С.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ФАКТОР ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

PDF

125-134

Шкуренко О.В., Шульгіна А.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКІСНИМИ ПОЇЗДАМИ

PDF

134-144

Шраменко О. В., Українська Л.О.
ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

144-150

Економіка підприємства

Маслова В.О., Каличева Н.Є., Шевченко Р.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

PDF

151-157

Маслова В.О., Шпирна М.В.
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

PDF

157-163

Обруч Г.В., Чернега Я.С., Шульга М.Р.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

164-174

Овчиннікова В. О., Торопова В. І.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

PDF

175-181

Устенко М.О., Руських А.О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ: ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РЕАЛІЯХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

181-192

Фісун К. А., Сиса А. Ю.
ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

192-198

 

Менеджмент і маркетинг

Зайцева І.Ю., Малишко Н.В., Палій О.В.
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВ

PDF

199-207

Колещук О.Я.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ

PDF

208-217

Проценко А.В.
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

217-225

Проценко В.М.
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕОПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

PDF

225-233

Сиволовська О.В., Чередниченко Є. М.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

233-240

Чобіток В.І.
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

240-246

Інвестиційна та інноваційна діяльність
Воловельская И.В., Диденко К.В., Дудка И.Н.
Методи стимулювання інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах

PDF(РУССКИЙ)

 247-253

Головаш О.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

PDF

253-260

Загальноекономічні питання

Зайцева І.Ю., Задніпровський О.С., Архіпова Н.М.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РИНКОВОГО ПРОФІЛЮ ТА МЕТОДИКИ СКАЛЬПІНГА У ВНУТРІШНЬОДЕННІЙ ТОРГІВЛІ Ф’ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ.

PDF

261-272

Мушникова С.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

PDF

273-279

Кірдіна О.Г., Коловойда Н.В., Шамрай А.Є.
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

279-288

Фісун К.А., Ткачук Ю.Г.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

 288-294