Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                        PDF
Зміст

 

Економіка підприємства

Дикань В.Л., Воловельская И.В.

Інноваційні стратегії підприємств. Проблеми, шляхи вирішення.

PDF(РУССКИЙ)

9-17

Воловельская И.В., Домбровский В.А., Кравченко Н.А.,
Борута И.В.

Прийняття управлінських рішень. Теоретичний аспект

PDF(РУССКИЙ)

17-23

Каличева Н.Є., Торопов В.С., Яменко А.О.

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

24-31

Кірдіна О.Г., Кудрявець Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

32-38

Маслова В.О., Ралько Я.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

PDF

39-45

Науменко М.О., Павлов Д.О.

УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

PDF

45-50

Нескуба Т.В., Верцанов А.С.

ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

51-57

Онешко С.В., Зданевич Д.А.

РЕСУРСИ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ КОНТРОЛІНГУ

PDF

57-69

Проценко А.В.

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ЇХ УПРАВЛІННЯ

PDF

70-79

Токмакова І.В., Доброскок О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

79-86

Черкашина М.В., Колмаков С.О.

МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

PDF

87-94

Черкашина М.В., Притула К.В.

ФАКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

PDF

94-99

Чухлата Ж. Г.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

PDF

99-105

Шраменко О.В., Жиліна Г.Ф., Задорожна С.М.

КРИТЕРІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

105-114

Економіка та управління національним господарством

Сухорукова Т.Г., Янченко Н.В., Жижкевич Н.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

PDF

115-123

Проблеми транспортного комплексу України
Васильєв О.Л., Богомаз С.М.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

 124-130

Назаренко І.Л., Межанова А.К., Отченаш Ю.О.
Управління забезпеченням економічної безпеки регіональної філії АТ «Українська залізниця»

PDF

131-139

Назаренко І.Л., Уживий Д.В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ МОТОРВАГОННОГО ДЕПО)

PDF

139-149

Ovchynnikova V.A., Gangzhur A.S.
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В АСПЕКТІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

PDF(ENGLISH)

149-155

Овчиннікова В.О., Українська Л.О., Гонтар Н.О., Мірошніков П.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

PDF

155-163

Стаматін В.В.
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО РОЗБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТРОПОЛІТЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКІВ)

PDF

163-172

Менеджмент  і   маркетинг 

 

Герасименко В.М.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

PDF

173-178

Зибіна К.В., Сиволовський І.М.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ INTERNET - КОММУНІКАЦІЙ

PDF

178-185

Колещук О.Я.
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

185-195

Науменко М.О., Бережний Д.О.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ

PDF

196-201

Науменко М.О., Щербина Н.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

PDF

201-207

Приймак Н.С.
АРХІТЕКТУРА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

PDF

207-214

Проценко В.М.
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

PDF

214-221

Чобіток В.І.
ПАРАДИГМА МИСТЕЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

221-228

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Жихарєва В.В., Iгнатенко Я.В., Діброва І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

PDF

229-238

Корінь М.В., Абдуллаєв А.І, Польгуй Д.Г.
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

PDF

238-247

Соціально-економічні питання
Головаш О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

PDF

 248-254