Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                        PDF

Зміст

 

Економіка підприємства

11-18

Громова О.В., Карпенко Л.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

18-23 

Дикань О.В., Білецька Д.О., Афоніна Т.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУТСОРСИНГУ

24-31

Дикань О.В., Білецька Д.О., Грязнов Д.О.
ТРАКТУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

31-37
37-43
43-50

Остапюк Б.Б.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

50-61

Пєтухова Т.О., Богданович О.Л., Галенко І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРПЛАТИ В -СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

61-68

Полякова О.М., Зеленська А.В.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

68-74

Радіонова Н. Й.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

PDF

74-80

Устенко М.О., Курочка А.Ю., Максимова О.В.
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

81-87 

Уткіна Ю.М., Гужва В.В
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

PDF

87-94

Уткіна Ю.М., Тупікова О.Г.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

PDF

94-101 

Шраменко О.В., Огринчук О.С., Онищенко О.Є.
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

102-108 

 

Економіка та управління національним господарством

 
109-117
117-124
124-129

Дикань О.В., Білецька Д.О., Смоляр С.В.
БАР'ЄРИ РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

 129-134
 135-141
141-151 
151-159
159-165 
165-171 

Полякова О.М., Островерх Г.Є., Колесніков М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

PDF

171-179

Полякова О.М., Ромащенко О.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ

PDF

179-186

Сухорукова Т.Г., Александрова О.Ю., Савгира К.Д.
ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

PDF

186-196 

Українська Л. О., Соболева І. В.
МЕХАНІЗМИ ПРИВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

PDF

196-202 

 

Проблеми транспортного комплексу України

 203-209
209-216
Зоріна О.І., Чернявський А.В.
216-221
 
 
222-231
 
231-240
 
 
241-249
 
249-254
 

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

255-262

Чорнобровка І.В., Зорянська В.А., Шаріков С.С.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

262-271

 

Менеджмент і  маркетинг 

Воловельська І.В., Слепцов М., Семиошко К., Тимкова В.

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИТУАЦІЇ РИЗИКУ

272-277
277-283 
283-291

 

Загальноекономічні питання

292-299

 

Економіко-правові питання

300-310