Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                          PDF

Зміст

Секція «Індустріальні центри»

Панченко С.В.
Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах індустріальної трансформації економіки

PDF

5-6

Дикань В.Л.
Розвиток індустріальних центрів як основа подолання економічної кризи в Україні

PDF

7-9

Блиндюк Р.В.
Розвиток промисловості в контексті індустріалізації економіки України

PDF

9-11

Григорова - Беренда Л.І., Глазкова А.С.
Промислово - транспортний комплекс як основа економічного потенціалу регіону

PDF

11-12

Дикань В.В.
Сучасний стан промисловості України

PDF

12-14

     Калініченко Л.Л,. Благой В.В., Янченко Н.В., Головко-Марченко І.С.

Креативна економіка як нова модель економічного розвитку

PDF

14-16

Маковоз О.В., Глазкова А.С.
Напрямки розвитку взаємодії транспортної та промислової галузей України

PDF

16-17

Толстова А.В.
Кластеризація вітчизняних промислових підприємств

PDF

17-18

Устенко М.О.
Розвиток транспортних глобалізаційних процесів за умови інтеграції до світової економіки

PDF

18-20

Шевченко І.В.
Обґрунтування актуальності розвитку інтегрованих транспортних підсистем мультимодальних перевезень вантажів для забезпечення конкурентних переваг великих індустріальних центрів країни

PDF

20-22

Секція «Міжнародна транспортна інфраструктура»

Глушенко Т.М.
Тенденції розвитку міжнародних транспортно-логістичних систем

PDF

23-24

Каграманян А.О.
Теоретичні основи логістичного забезпечення функціонування системи високошвидкісного руху в Україні

PDF

24-25

Котлубай В.О.
Участь України у розвитку міжнародних транспортних коридорів

PDF

26-27

Паламарчук І.В.
Інтеграція українського залізничного транспорту в європейську транспортну систему

PDF

 27-29

Полякова О.М., Шраменко О.В.
Регіональні аспекти розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні

PDF

29-30

Соляннік К.В.
Транзитний потенціал України в сучасних умовах господарювання

PDF

30-32

Степанський Г.Є.
Перспективи інтеграції до транспортної системи «Європа-Азія» та її вплив на транзитні можливості України

PDF

33-36

Токмакова І.В.
Розвиток потенціалу транспортної інфраструктури в умовах розширення міжнародної інтеграції як фактор економічного зростання України

PDF

36-38

Секція «Корпоративна логістика»

Альошинський Є.С., Булаєва К.О., Реул Д.В., Лопатюк К.О.
Впровадження системи управління ризиками в портах України

PDF

39-40

Альошинський Є.С., Сохацька В.К., Юхта О.С., Даниленко Д.В.
Розширення мережі міжнародних швидкісних залізничних перевезень України

PDF

40-41

Ломотько Д.В, Ломотько М.Д.
Формування раціональних логістичних ланцюгів доставки контейнерних вантажів з використанням когнітивних технологій

PDF

41-43

Носко Н.А.
Визначення поняття малодіяльна станція

PDF

43-44

Примаченко Г. О.
Логістика пасажирських транспортних корпорацій

PDF

44-47

Ходова Я.О.
Оптимізація логістичних бізнес-процесів із застосуванням підходу системної інтеграції

PDF

47-48

Секція «Транспортні технології»

Балака Є.І., Лючков Д.С., Одегов М.М.
Використання електропоїздів для прискорених вантажоперевезень невеликими відправленнями

PDF

49-50

Запара В.М., к.т.н., Запара Я.В., Костюкевич С.В., Мокляк Н.Г.
Тенденції удосконалення технології перевезення зернових вантажів залізницями України

PDF

51-52

Запара В.М., Запара Я.В., Артеменко О.В., Тополюк С.О.
Удосконалення роботи пунктів комерційного огляду поїздів і вагонів як запорука якісних перевезень вантажів залізницями України

PDF

52-54

Куценко М.Ю.
Удосконалення гравітаційно-прицільного гальмування вагонів шляхом використання технології машинного зору

PDF

54-56

Продащук С.М., Коленда К.О., Ющенко О. Г., Журко А.В.
Удосконалення технології контейнерних перевезень на залізницях України

PDF

56-57

Шаповал Г.В., Зурашвілі Т.В., Курмей С.В., Примак О.В.
Підвищення ефективності взаємодії елементів інфраструктури припортової залізничної станції

PDF

57-59

Шаповал Г.В., Кулик К.О., Рудьман О.В., Швець О.А.,
Удосконалення взаємодії вантажної станції та під’їзних колій промислового підприємства

PDF

59-60

Шаповал Г.В., Захаров К.А., Шкрабак А.В., Шулімов Є.Ю.
Обгрунтування раціональних конструктивних параметрів залізничних станцій

PDF

61-62

Шульдінер Ю.В., Чечанічева А.І.
Удосконалення залізничних пасажирських перевезень за рахунок впровадження нових туристичних маршрутів

PDF

62-63

Шульдінер Ю.В., Варава С.Ю., Борець Ю.В.
Удосконалення функціонування сортувальної станції за рахунок впровадження системи відеоспостереження та динамічних тензометричних ваг

PDF

63-64

Шумик Д.В., Кулик Л.Г., Таран А.С.
Удосконалення розподілу порожніх вагонів за допомогою інформаційних технологій

PDF

64-66


Секція «Проблеми транспортного комплексу»

Астахов В.М.
Стратегічні аспекти адаптивного проектування організації будівництва та реконструкції українських залізниць

PDF

67-69

Ахраменко Г.В.
Рациональные решения по повышению скоростей движения на железнодорожных направлениях межрегионального сообщения

PDF

69-71

Божок Н. О., Чорна В. В.
Особливості обліку і аналізу витрат за видами діяльності на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування

PDF

71-73

Ватуля Г.Л.
Перспективи розвитку ринка транспортно-логістичних послуг

PDF

74-76

Власюк Т.А.
Применение бифуркационного анализа при выборе видов транспорта

PDF

76-79 

Дейнека О.Г., Петриковець Ю.І.
Логістичний підхід до пасажирських перевезень залізничним транспортом

PDF

79-80

Дралова И.П.
Основные проблемы, возникающие при сборе геодезических данных в процессе съемки объектов железнодорожных станций

PDF

80-82

Євсєєва О.О.
Сучасні напрями спільної транспортної політики в контексті стратегічних пріоритетів України на шляху євроінтеграції

PDF

82-84

Каличева Н.Є., Антонова Т.П.
Особливості удосконалення системи управління на залізничному транспорті

PDF

84-85

Корінь М.В.
Принципи розвитку залізничного транспорту в контексті поглиблення транскордонного співробітництва

PDF

85-87

Леушкин Д.Г.
Европейский вектор в развитии автоперевозок

PDF

87-88

Михальченко А.А., Ходоскина О.А.
Развитие новых форм корпоративной логистики на железнодорожном транспорте

PDF

88-90

Кондратюк М. В., Обруч Г. В.
Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту України

PDF

90-92

Панченко Н.Г.
Забезпечення стійкого розвитку залізничного транспорту України на принципах корпоративної соціальної відповідальності

PDF

93-95

Редіна Є.В.
Особливості правового захисту морських перевезень в Україні

PDF

95-96

Саяпін О.С.
Виробнича структура вагонного господарства

PDF

96-98 

Фроленкова Е.О., Панкова А.А.
Роль и значение контейнерных перевозок на рынке транспортных услуг в Республике Беларусь

PDF

98-100

Секція «Менеджмент і маркетинг на транспорті»

Гребенюк Г.М.
Центр компетенцій як ключовий інструмент управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту

PDF

101-102

Громова О.В., Паламарчук І.В., Шилова О.В.
Проблеми впровадження системи менеджменту якості транспортних послуг на підприємствах в умовах вітчизняної економіки

PDF

102-104

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О.
Економічна модель управління якістю послуг на залізничному транспорті

PDF

104-106

Кібік О.М.
Корпоративна відповідальність підприємств портової діяльності

PDF

106-108

Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М., Богуцький В.Р.
Шляхи забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах глобалізації

PDF

108-110

Овчиннікова В.О., Юсупова Т.М.
Концептуальні положення стратегічного управління знаннями на залізничному транспорті

PDF

110-111 

Озерова О.Г.
Управління витратами підприємств залізничного транспорту на засадах контролінгу: об’єктивна необхідність та концептуальні особливості

PDF

111-113

Синіговець О.М.
Роль управління інтелектуальною власністю в інноваційному розвитку

PDF

113-115 

Фроленкова Г.В.
Логистика и маркетинг: проблемы взаимодействия

PDF

115-116

Хаймінова Ю.В.
Роль технології blockchain в розвитку судноплавства

PDF

116-118

Чорнобровка І.В.
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств

PDF

118-120

Секція «Економіка підприємства»

Бєлоглазова К.О, Бредіхін В.М., Гелеверя Є.М.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств

PDF

121-123

 Блиндюк В.С.

Економіко-екологічні проблеми підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі розвитку

PDF

123-125

Боровик Ю.Т., Єлагін Ю.В., Сухорукова Т.Г.
Принципи забезпечення організованості систем

PDF

126-128

 Войтов І.М.

Забезпечення економічної безпеки підприємства

PDF

128-129

 Воловельська І.В., Маслова В.О.

Поведінковий аспект підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства

PDF

130-131 

Заєць Г.П.
Забезпечення раціонального використання трудових ресурсів в сучасних умовах

PDF

131-132

Кірдіна О.Г., Пакуліна А.А., Пакуліна Г.С.
Специфіка фінансування проектів публічно-приватного партнерства на транспорті

PDF

132-135

Колмакова О.М., Смачило В.В., Халіна В.Ю.
Джерела фінансування соціальних підприємств

PDF

135-137

Крихтіна Ю.О.
Управлінській підхід до формування складу основних фондів галузевих підприємств

PDF

137-139

Кузуб А.В.
Управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту

PDF

139-141

Машошина Т.В., Воронцова А.О, Власенко Т.Ю.
Особливості оцінювання ефективності послуг

PDF

141-142

Назаренко І.Л., Корчинська Н.В., Черненко С.В.
Забезпечення економічної безпеки вагонної дільниці на основі інноваційного розвитку

PDF

143-144

Науменко М.О.
Ризики логістично-постачальницької діяльності підприємств у бізнес-процесах

PDF

144-145

Островерх Г.Є., Хоменко К.В.
Сучасні аспекти формування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту

PDF

146-147

Пєтухова Т.О.
Формування економічного механізму адаптації підприємств залізничного комплексу до динаміки ринкового середовища

PDF

147-148

Товма Л.Ф.
Комплексний підхід до оцінки економічної безпеки організації

PDF

148-149

Уткіна Ю.М.
Актуальність забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств в умовах жорсткої конкуренції

PDF

149-150

Фролова Н.Л.
Теоретичні основи розробки державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва

PDF

150-153

Чередніченко О.Ю.
Інформаційно-аналітичні критерії забезпечення систем управління економічною безпекою підприємства

PDF

153-154

Черкашина М.В.
Ефективні чинники управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні

PDF

154-156

Чухлата Ж.Г.
Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу витрат підприємств

PDF

156-157

Секція «Загально економічні питання»

Аванесова Н.Е.
Експортні перспективи оборонно-промислового комплексу України у контексті глобального ринку озброєнь

PDF

158-159

Барановская Т.А., Черных Я.А.
Мировой опыт стимулирования экспорта и его применение в Республике Беларусь

PDF

159-161

Бормотова М.В., Боярська А.В.
Дослідження стану банківської системи України

PDF

161-163

Бормотова М.В., Яковенко С.Л., Капустіна М.Г.
Інвестиційний клімат України. Чинники його формування

PDF

163-165

Гайворонська Т. М.
До питання про дозвільно-договірне регулювання на залізничному транспорті в Україні

PDF

165-166

Герасименко П.В.
методические аспекты оценивания риска недополучения выгоды от перепродажи жилья на вторичном рынке

PDF

166-168

Герасименко В.М.
Методика оцінки конкурентного середовища регіональних ринків житлової нерухомості

PDF

169-170

Гриценко Н.В.
Вплив корпоративної культури на процес спілкування на підприємствах

PDF

170-171

Груник І.С.
Політика економічного зростання національної економіки України як шлях її динамічного розвитку

PDF

171-173

Дейнека О.Г. Позднякова Л.О.
Концепція розробки механізмів державного та ринкового регулювання в умовах реалізації інноваційних процесів

PDF

173-174

Дейнека О.Г., Нестеренко А. С.
Концепція сталого розвитку економіки в умовах реалізації механізму транспортної логістики

PDF

175-177

Дикань О. В., Гараєв М.В.
Дисбаланс на внутрішньому ринку підприємницького середовища в Україні

PDF

178-180

Дубровская Т. А.
Определение стоимость пассажиро-часа при введении скоростного движения на существующих линиях

PDF

180-181

Єрмоленко О.А., Лисьонкова Н.М.
Проблеми оцінки нематеріальних вигід від впровадження ІТ

PDF

181-184

Калініченко Л.Л., Благой В.В., Янченко Н.В., Устіловська А.С.
Зона соціальної відповідальності у будівельній галузі України

PDF

184-185

Коковіхіна О.О., Гармай І.Ю.
Фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки країни

PDF

185-187

Морозова Л.В.
Інституційний підхід як чинник економічного розвитку

PDF

187-188

Остапюк Б.Я. Євдокименко С.С.
Концепція менеджеризму як напрямок становлення соціально-економічних теорій

PDF

189-190

Торопов В.С.
Дослідження проблем і перспектив розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у контексті глобального виміру

PDF

190-192

Тройнікова О.М., Машошина Т.В.
Дослідження ефективності локальних суспільних благ залізничної інфраструктури

PDF

192-193

Чухлатий А.В.
Теоретичні засади матеріального забезпечення підрозділів національної гвардії України в контексті євроінтеграції

PDF

193-194

Секція «Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу»

Громова О. В., Оробінський О. С.
Культура спілкування керівника як головний чинник ефективного управління колективом

PDF

195-197

Компанієць В. В.
Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта

PDF

197-200

Фролов А.И., Комаренко О.А.
Критерии оценки уровня и качества жизни населения

PDF

200-201