Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск                                          PDF

Зміст

 

Державне регулювання економіки

Дикань В.Л., Островерх Г.Є.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВЕКТОРІ

PDF

11-19

Даніл`ян В.О., Фролов О.І., Толстов І.В.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

PDF

20-28

Ейтутіс Г.Д., Попова Д.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

PDF

29-36

Каменева Н.М., Косич М.В., Александрова О.Ю.

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

PDF

36-44

Остапюк Б.Я., Груник І.С., Легенький М.І.,  Легенький Ю.І.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

45-52

 

Проблеми транспортного комплексу України

Веприцький Р.С., Ейтутіс Г.Д., Артем'єва С.В.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

PDF

53-63

Зіць О.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

PDF

64-75

Каличева Н.Є., Зленко О.В.

ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

75-82

Кравченя І.Н., Дубровская Т.А.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІНІЇ ПІД ШВИДКІСНЕ РУХ

PDF(русский)

82-89

Назаренко І.Л., Черненко С.В.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ

PDF

89-96

Негрей В.Я., Масловская М.А.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ДІЛЬНИЦЬ ЗАЛІЗНИЦІ

PDF(русский)

96-104

Познякова О.В., Гуляєв М.С.

ОНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТРОПОЛІТЕНУ КИЄВА

PDF

104-111

Примаченко Г.О., Русяк П.В.

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ШВИДКІСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

PDF

111-117

Прохорова В.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ

PDF

118-124

Тимофєєва Т.О.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

124-131

Токмакова І.В., Войтов І.М., Носенко Л.М.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

PDF

131-138

Устенко М. О.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ЗАВДАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

PDF

138-144

Шульдінер Ю.В.,Іванов С.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛАХ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПАСАЖИРОПОТОКУ

PDF

144-150

 

Економіка підприємства

Боровик Ю.Т.

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

PDF

151-157

Гребенюк Г.М.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

157-167

Гриценко Н.В.

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

168-174

Дейнека О.Г., Камчатна Ю.С.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ВИСОШВИДКІСНОГО РУХУ

PDF

174-180

Діденко Є.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ГРАФІКІВ РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

180-189

Кірдіна О.Г.,  Коловойда Д.С.

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

PDF

190-196

Пєтухова Т.О., Шамрай А.Є.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

196-204

Фісун К.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

204-210

Царенкова І.М., Кравченя І.Н.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

PDF(русский)

210-219

Чухлатий А.В.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

PDF

220-225

Шинкаренко В.Г.

УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

PDF(русский)

225-233

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Дикань О.В., Зікій І.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

234-241

Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М., Зленко Д.Д.

КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ ІНВЕСТИЦІЙ В ОНОВЛЕННЯ ПАРКА ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

PDF

241-248

Корінь М.В., Кондратюк М.В., Обруч Г.В.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

PDF

249-259

Котик В.О., Котик В.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

PDF

260-266

Швець Ю.О., Нужна Ю.Р.

РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

PDF

266-275

 

Менеджмент і  маркетинг 

Барабанов І.В., Мисливець К.В.

УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ

PDF

276-284

Герасименко В.М.

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

285-289

Давидова О.Ю.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

289-297

Дикань В.Л., Заєць Г.П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ

PDF

297-305

Зибіна К.В., Сиволовський І.М.

НАТИВНА РЕКЛАМА – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЛУЧНОГО ОХОПЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

PDF

306-312

Кузнецова Г.В.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

PDF

312-319

Мельник Т.С.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОПИТУ І МОТИВІВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДАЛЕКОГО СПОЛУЧЕННЯ

PDF

319-329

Морозова Л.В.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КОНТРОЛІНГУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

PDF

329-334

Науменко М.О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

335-341 

Парфентенко І.А.

ЗАСТОСУВАННЯ ТРИРІВНЕВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ

PDF

342-348 

Товма Л.Ф.

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

349-355

Черкашина М.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

355-361

Чухлата Ж.Г.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

362-367

 

Соціально-економічні питання

Комаренко О.О.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

PDF(русский)

368-377

Панченко Н.Г.

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

377-384

Толстова А.В., Сергієнко С.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

PDF

384-391

 

Загальноекономічні питання

Коваль І.М.

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ

PDF

392-401